საიტით სარგებლობის პირობები

1. არ უნდა იყოთ ყლე


2. არ უნდა გავდეთ ყლეს


3. არ უნდა წააგავდეთ ყლეს


4. არ უნდა იცნობდეთ ყლეებს


5. არ უნდა მოგწონდეთ ყლეები


6. არ უნდა გაიძახდეთ "ესენი გვართმევენ ქართველობას" "სახლში რაც უნდათ ის აკეთონ" და მსგავს ყლეობებს


7. დაიმახსოვრეთ ყველა ადამიანი თავისუფალია და თვითონ წყვეტს როგორ იცხოვროს და თუ ამას ვერ ხვდები ავტომატურად ყლე ხარ


8. თუ ყლე ხარ და ამას ვერ ხვდები მაშინ უფრო ყლე ხარ


პატივისცემით თქვენი უძვირფასესი ადმინისტრაცია :*